Kwaliteit leveren is maakbaar

Stichting De Inzet Zorggroep beschouwt het leveren van continue zorgkwaliteit niet als een last, maar als een lust! Zo ook zijn wij er nadrukkelijk van overtuigd dat zorgkwaliteit maakbaar is door een goed samenspel tussen eindverantwoordelijken, medewerkers, cliënten en samenwerkende partners dit volledig in lijn met onze missie en visie.

Terug naar de startpagina