Onderscheidende dagbesteding, zorg en ondersteuning krijg je bij De Inzet!

MAATREGELEN CORONA-VIRUS BIJ DE INZET ZORGGROEP 

Vandaag (15 maart 2020) heeft het bestuur crisisoverleg gehad en heeft de richtlijnen flink aangescherpt ten opzichte van de reeds eerder genomen interne maatregelen aangaande het Corona-virus. Alle maatregelen zijn weloverwogen tot stand gekomen met als uitgangspunt het welzijn van cliënten en medewerkers. Uiteraard worden de richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM hier nadrukkelijk in gevolgd.

Nadrukkelijk verzoeken wij u om deze informatie te lezen!

Wat wij bieden