Vervoer naar onze dagbesteding

Stichting De Inzet Zorggroep hecht heel veel waarde aan veilig en betrouwbaar (groeps)vervoer voor cliënten, van- en naar onze dagbesteding. Hierna zetten wij uiteen hoe het vervoer is geregeld.

Stichting De Inzet Zorggroep regelt jouw vervoer naar onze dagbesteding
Je kunt er voor kiezen om vervoer naar onze dagbesteding door Stichting De Inzet Zorggroep te laten regelen (de meest gekozen vorm). Stichting De Inzet Zorggroep huurt dan in de meeste situaties een gespecialiseerd taxibedrijf in. Daarbij is groepsvervoer het uitgangspunt, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Gedurende de rit kan het dus voorkomen dat onze andere cliënten worden opgehaald of thuisgebracht, hierbij dient rekening te worden gehouden met mogelijke extra reistijd.

Let op: een en ander kan afhankelijk zijn van de vervoersindicatie via de Wlz of de beschikking van de Gemeente (Wmo of Jeugdwet). Laat je vooraf door ons goed informeren over onze vervoersmogelijkheden, wij hebben hiervoor altijd een passende oplossing.

Terug naar de startpagina