Fysiotherapie bij De Inzet Zorggroep

Omdat Stichting De Inzet Zorggroep cliënten heeft die een beperking hebben, is er een samenwerking tot stand gekomen met de vlakbij gelegen Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg.

Vanuit de praktijk- en behandelruimte van Stichting De Inzet Zorggroep verrichten de gekwalificeerde fysiotherapeuten behandelingen om zo de lichamelijke en/of geestelijke ongemakken, die de cliënten ervaren, te verlichten of blijvend te verminderen.

De samenwerking heeft er toe geleid dat de cliënten iedere dag met veel plezier aan de door fysiotherapeuten gegeven oefenprogramma's deelnemen. Ook is er ruimte voor individuele behandeling als dat nodig is. Hierdoor is inmiddels gebleken, dat de cliënten fitter zijn geworden en lekkerder in hun vel zitten!

Na aanmelding van cliënt volgt er de eerste uitgebreide en vertrouwelijke intake, vervolgens vind er een lichamelijk onderzoek plaats. Hieruit komt naar voren wat de klachten zijn en of fysiotherapeutische  behandeling zin heeft. Als dit het geval is, zal deze gestart worden. De kosten voor de behandeling worden door de basis- en/of aanvullende ziektekostenverzekering vergoed, overeenkomstig de polisvoorwaarden.

Terug naar de startpagina