Ons zorgaanbod en pgb

Stichting De Inzet Zorggroep levert haar zorgaanbod voornamelijk via het persoonsgebonden budget (pgb). Het afgegeven indicatiebesluit door het CIZ (Wlz) of de beschikking (Wmo of Jeugdhulp via de Gemeente) bepaalt de hoeveelheid, het soort zorg en ondersteuning in een zorgzwaartepakket.

Als er nog geen indicatie is vastgesteld, dan kunnen onze gespecialiseerde medewerkers hulp en ondersteuning bieden bij een aanvraag. Ook voor advies kun je bij deze medewerkers terecht. Wij staan je graag te woord op telefoonnummer: 070 - 3306685 of stel je vraag via ons contactformulier.

Terug naar de startpagina