Ons zorgaanbod en pgb

Stichting De Inzet Zorggroep levert haar zorgaanbod voornamelijk via het persoonsgebonden budget (pgb). Het afgegeven indicatiebesluit door het CIZ (Wlz) of de beschikking (Wmo of Jeugdhulp via de Gemeente) bepaalt de hoeveelheid, het soort zorg en ondersteuning in een zorgzwaartepakket.

Als er nog geen indicatie is vastgesteld, dan kunnen onze gespecialiseerde medewerkers hulp en ondersteuning bieden bij een aanvraag. Ook voor advies kun je bij deze medewerkers terecht. Wij staan je graag te woord op telefoonnummer: 070 - 3306685 of stel je vraag via ons contactformulier.

Aanname en exclusie

Wij kunnen geen cliënten aannemen die vanuit een verslaving zoals drugs of alcohol op zoek zijn naar een dagbesteding of woning. Wij hanteren een zero tolerance beleid als het aankomt op verdovende middelen. Alcohol- en drugsgebruik kan tot gevaarlijke situaties leiden waarmee de veiligheid van de andere cliënten in geding kan komen. Er bestaan organisaties die beter aansluiten op de zorgwensen van deze doelgroepen. 
Bent u op zoek naar verslavingszorg in Den Haag? Dan willen wij u graag doorverwijzen naar zorgkaart Nederland.

De huisvesting en dagbestedingslocaties van De Inzet Zorggroep zijn niet rolstoelvriendelijk. Hierdoor kunnen wij rolstoelafhankelijke personen helaas geen zorg bieden. 

Mocht het gebruik van een rolstoel van tijdelijk aard zijn door bijvoorbeeld operaties of breuken, dan kunnen wij altijd meedenken aan een oplossing. 

Hiernaast is de acceptatie van nieuwe cliënten afhankelijk van reeds gestelde diagnoses en een gesprek met onze gedragsdeskundige. Dit in verband met eventuele groepsdynamiek. 

Mocht u hier vragen over hebben, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.


Terug naar de startpagina