Organisatie en bestuur 

Stichting De Inzet Zorggroep kent een zogenaamde platte organisatiestructuur met korte lijnen. Het grote voordeel hiervan is dat de communicatielijnen tussen onze medewerkers en bestuursverantwoordelijken kort zijn, waardoor zeer snel geschakeld kan worden als er beslissingen moeten worden genomen. Wij bereiken hiermee dat het voornaamste en gezamenlijk doel wordt nagestreefd; het leveren van continue kwaliteit van ons (zorg)aanbod in het belang van onze cliënten!

Eindverantwoordelijk voor onze organisatie is het (dagelijks)bestuur welke in de uitvoering zorg draagt voor het huidige- en toekomstige beleid. Het bestuur wordt geadviseerd en gecontroleerd door de raad van toezicht van Stichting De Inzet Zorggroep.

Terug naar de startpagina