Meest gestelde vragen aan medewerkers 

Misschien staat het antwoord op jouw vraag hier al bij:

Ik heb problematische schulden, kan ik hierbij hulp krijgen?
Ja dat is mogelijk. Eén van de bestuursleden is gespecialiseerd in het begeleiden van cliënten met problematische schulden, dit doet hij op vrijwillige basis naast zijn reguliere werkzaamheden. Net als de overige bestuursleden is hij van mening, dat het stabiliseren van schulden een belangrijke voorwaarde is om (sociale)armoede tegen te gaan. Helaas is dit ook een vaak voorkomend probleem bij mensen die in meer of mindere mate zorgbehoevend zijn. Je kunt met dit bestuurslid een vertrouwelijk gesprek aanvragen om jouw schuldenproblematiek te bespreken en wie weet kan hij een passende oplossing bieden. 

Heb je geen problematische schulden maar wil je advies over het beheer van geld of goederen, dan kan hij je bijvoorbeeld doorverwijzen naar een extern gecertificeerd bewindvoerder. 

Op welke dagen en tijden kan ik naar de dagbesteding?
Van maandag t/m vrijdag vinden onze dagbestedingsactiviteiten plaats tussen 08.00 en 16.00 uur, met uitzondering van vastgestelde feestdagen. 

Voor welke problemen kan ik bij de vertrouwenspersoon terecht?
De onafhankelijk vertrouwenspersoon is er speciaal voor cliënten. Heb je een probleem en is het moeilijk om hier met verwanten of begeleiding over te praten? Dan kun je er met deze persoon vertrouwelijk over praten. De vertrouwenspersoon luistert, geeft advies en biedt hulp aan bij bijvoorbeeld het schrijven van een brief of het begeleiden van een gesprek. Uiteindelijk bepaal jij wat er moet gebeuren of is een gesprek al voldoende om het probleem op te lossen.

Wat is een indicatie?
Een indicatie(besluit) is een beslissing op jouw zorgaanvraag. Dit is een brief van de Gemeente of het CIZ waarin staat welke zorg en begeleiding jij mag ontvangen. 

Wat betekent Wlz, Wmo of Jeugdwet?
Wlz? Dit is de afkorting voor Wet langdurige zorg. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt de zorgaanvraag volgens de wettelijke voorwaarden. Een afgegeven indicatiebesluit wordt vervolgens verzonden aan het regionaal Zorgkantoor.

Wmo? Dit is de afkorting voor Wet maatschappelijke ondersteuning. De Gemeente waarin jij woont, beoordeelt de ondersteuningsaanvraag volgens de wettelijke voorwaarden..

Jeugdwet? Vanuit de Jeugdwet beoordeelt de Gemeente de zorgaanvraag voor jongeren tot 18 jaar. Het gaat om jongeren die tijdelijk of langdurig zorg en ondersteuning nodig hebben.

Welke verstrekkingen vinden er tijdens de dagbesteding plaats?
Op vaststaande tijden worden er warme- en koude dranken verstrekt aan onze cliënten. Ook wordt er binnen de diverse dagbestedingsafdelingen een uitstekende broodmaaltijd verstrekt, waarbij rekening wordt gehouden met individuele dieetwensen.

Mijn vraag staat er niet tussen, wat nu?
Stel jouw vraag via ons contactformulier en je krijgt zo spoedig mogelijk antwoord van ons. Je mag natuurlijk ook even met ons bellen op telefoonnummer: 070 - 3306685 en we staan je graag te woord.

Terug naar de startpagina