Onze klachtenregeling voor cliënten

Samen in gesprek gaan over iets wat jou bezig houdt, lost veelal een mogelijk probleem al op. Toch kan het zo zijn dat je niet tevreden bent met de uitkomst van een gesprek en wil je toch alsnog een klacht indienen, hoe werkt dat dan?

Je kunt je rechtstreeks wenden tot het Klachtenportaal Zorg, maar wellicht is het mogelijk dat je eerst eens in gesprek gaat met iemand van buiten De Inzet Zorggroep: 

 • Bijvoorbeeld een vriend(in) of familieleden;
 • Maar mogelijk ook een extern begeleider of (huis)arts ;
 • Bespreek de inhoud van jou probleem;
 • Samen met de mensen van De Inzet proberen we dan de klacht naar tevredenheid op te lossen.

Biedt dit geen oplossing? Dan kun je alsnog naar de onafhankelijk klachtenfunctionaris:

 • De klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg ondersteunt en adviseert je;
 • Deze klachtenfunctionaris is onpartijdig en zorgt voor bemiddeling;
 • Stuur een e-mail naar: info@klachtenportaalzorg.nl

Voorwaarden voor het in behandeling nemen van een mogelijke klacht:

 • De klacht moet cliëntgegevens bevatten zoals adres en geboortedatum;
 • Is de klager niet onze cliënt? Dan gegevens van klager en de relatie tot cliënt;
 • Welke feiten en omstandigheden aan de klacht vooraf zijn gegaan;
 • Wat de inhoud of strekking is van de klacht;
 • De klacht dient in het Nederlands te zijn opgesteld.

Het vervolg na ontvangst van de klacht bij De Inzet Zorggroep:

 • Na ontvangst van de klacht sturen wij een schriftelijke ontvangstbevestiging;
 • De ontvangstbevestiging versturen wij binnen vijf werkdagen aan de indiener;
 • Vervolgens nemen wij binnen veertien dagen contact op met de indiener;
 • Zo mogelijk nodigen wij indiener en cliënt uit voor een gesprek.

Stichting De Inzet Zorggroep is aangesloten bij een onafhankelijke geschillencommissie volgens de richtlijnen van de Wkkgz.

Terug naar de startpagina