Belangrijke informatie: maatregelen tegen het coronavirus bij Stichting De Inzet Zorggroep.

Belangrijke informatie: maatregelen tegen het coronavirus bij Stichting De Inzet Zorggroep.

Geachte heer/mevrouw,

Stichting Dagbesteding De Inzet volgt de richtlijnen van het RIVM in het belang van de gezondheid van onze cliënten en onze medewerkers. Wij nemen daarom voorzorgsmaatregelen in samenwerking met de GGD.

Bezoek aan onze locaties en woningen

Heeft u last van onderstaande klachten:

  • hoesten;
  • (neus)verkoudheid;
  • koorts.

Dan vragen wij u om onze woonzorginitiatief- en dagbestedinglocaties niet te betreden. 

We begrijpen dat dit heel vervelend is, maar het risico is te groot dat u bewoners en medewerkers besmet met een virus.

Mocht u geen van bovenstaande klachten hebben, ook dan verzoeken wij u om vóór u op bezoek gaat eerst contact met ons op te nemen teneinde te informeren of dit mogelijk is

Wat doet De Inzet om besmetting te voorkomen?

Op dit moment zijn er geen medewerkers en cliënten besmet met het coronavirus. Bij De Inzet zijn we altijd alert bij infectieziekten en daarom zorgen de medewerkers voor extra maatregelen. Zo maken zij de contactpunten (deurklinken, lichtknoppen, toiletten) extra schoon en wassen zij, samen met bewoners en bezoekers van de dagbesteding, vaker en zorgvuldig hun handen. Uit voorzorg laten we evenementen en uitstapjes in maart niet doorgaan. 

Wat doen we als we bij een bewoner een besmetting vermoeden?

Hetzelfde als bij ieder ander. De bewoner blijft bij een vermoeden op zijn/haar slaapkamer en we nemen telefonisch contact op met de betreffende huisarts.

Wat doen we als een bewoner van een groepswoning inderdaad besmet is?

Dan laten we ons intensief begeleiden en adviseren door de GGD en hulpinstanties. Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende mogelijkheden. De bewoner kan thuis blijven in een afgeschermd deel van de woning, de bewoner kan tijdelijk op een andere (lege) locatie worden opgevangen of er kan een opname in het ziekenhuis nodig zijn. Op het moment dat iemand positief getest is op het coronavirus, dan ben of word je (als medebewoner, naaste of vrijwilliger) hierover apart geïnformeerd.

Dagbesteding

Voor dit moment gaan de dagactiviteiten door. Wel vragen wij deelnemers om niet te komen als er sprake is van verkoudheid in combinatie met koorts.

Wat verwachten we van verwanten, vrijwilligers en bezoekers?

Beperk uw bezoek de komende periode. Bezoek onze locatie(s) niet als u milde gezondheidsklachten heeft, zoals verkoudheid, hoesten of koorts. Nodig uw naaste de komende tijd even niet uit voor een feestje en stel zo mogelijk bezoek bij u thuis even uit.

Blijf op de hoogte!

Wij houden het nieuws rondom het corona-virus nauwlettend in de gaten. We volgen hiervoor het actuele beleid van het RIVM. Als de situatie daar om vraagt, zullen wij contact met u opnemen.

We danken u hartelijk voor uw begrip en medewerking.

Het Bestuur van Stichting Dagbesteding De Inzet

 

Terug naar het blog overzicht